Litteratur

Stora boken om Naturfenomen av Claes Svahn

På sidorna 161 till 162 skriver han om Dytuvan i Älvlången.

Älvhyttan en Bergslagsby med anor

Astrid Andersen, 2017