Rester av hyttpipan.
Foto från Karlskogas hembygdsförening
Rester av hyttpipan. Foto från Karlskogas hembygdsförening
Kvarndammen med kvarnstugan och "Anders Erssgården". Vykort före 1929.
Kvarndammen med kvarnstugan och "Anders Erssgården". Vykort före 1929.
Älvgården
även kallad Israel av nuvarande ägare.
Älvgården även kallad Israel av nuvarande ägare.
Utsikt över Älvhyttan från gården Gatan.
Utsikt över Älvhyttan från gården Gatan.

Här kommer att fyllas på med foton från byn.
Både gamla och nya.